KONTAKT„Studia i Szkice Slawistyczne”,
Instytut Slawistyki,
pl. Kopernika 11,
45-040 Opole
tel. (77)45 41 59 09 w. 109
studiaiszkice@op.pl  
mgiej@uni.opole.plAdministrator strony: dr Maria Giej mgiej@uni.opole.pl

Instytut Slawistyki