AKTUALNOŚCI/ NEWS/ НОВОСТИPrzygotowywany jest kolejny numer czasopisma. Planowane wydanie - rok 2016. Artykuły odpowiadające wymogom edytorskim czasopisma prosimy nadsyłać na adres redakcji(studiaiszkice@op.pl) do 30.11.2015 r.


Administrator strony: dr Maria Giej mgiej@uni.opole.pl

Instytut Slawistyki