Studia i Szkice Slawistyczne nr XINa pograniczu nauk i kultur, "Studia i Szkice Slawistyczne" nr XI, red. M. Giej, T. Wielg, Opole 2011, ss. 349.Administrator strony: dr Maria Giej mgiej@uni.opole.pl

Instytut Slawistyki