Studia i Szkice Slawistyczne nr 6, 2005Studia i Szkice Slawistyczne, nr 6, red. B. Kodzis, Opole 2005, ss. 251.
 Administrator strony: dr Maria Giej mgiej@uni.opole.pl

Instytut Slawistyki