Studia i Szkice Slawistyczne, nr 4Dialog w literaturach i językach słowiańskich, t. 1, Literaturoznawstwo, red. W. Laszczak, A. Wieczorek, "Studia i Szkice Slawistyczne" nr 4, Opole 2003, ss.350.

 

 Administrator strony: dr Maria Giej mgiej@uni.opole.pl

Instytut Slawistyki