Studia i Szkice Slawistyczne nr 3, 2002Беднаж М., Польсько-украïнська мiжмовна омонiмiя, "Studia i Szkice Slawistyczne" nr 3, Opole 2002, ss. 113.

 Administrator strony: dr Maria Giej mgiej@uni.opole.pl

Instytut Slawistyki