RADA REDAKCYJNA/ Editorial Board/ редколлегия 

Redaktor naczelny prof. dr hab. Bronisław Kodzis (Uniwersytet Opolski)

 

Rada naukowa:

prof. dr. hab. Mieczysław Balowski Polska

prof. dr. hab.Irina Biełobrowcewa Estonia

prof. Michaela Böhmig Włochy
prof. dr. hab.Тatina Wołyniec Białoruś
prof. dr hab.Wojciech Chlebda  Polska

prof. Frank Göbler  Niemcy
prof. dr hab. Czesław Lachur  Polska

prof. dr hab.Wanda Laszczak Polska

prof. dr hab. Joanna Mianowska Polska

prof. dr hab. Piotr Obrączka Polska

prof. dr. hab. Nina Osipowa Rosja
prof. dr. hab.Zdenek Pechal Czechy
prof. dr. hab.Galina Petkova Bułgaria
prof. dr. hab.Enisa Uspenski  Serbia
prof. dr. hab.Sevinç Üçgül  Turcja
prof. dr hab. Anna Woźniak Polska

 

 

Redaktor techniczny

dr Maria Giej

mgiej@uni.opole.pl

 

 Administrator strony: dr Maria Giej mgiej@uni.opole.pl

Instytut Slawistyki