Studia i Szkice Slawistyczne nr 2, 2002Wielg T., Poetyka prozy Wasila Bykawa, "Studia i Szkice Slawistyczne" nr 1, Opole 2002, ss. 102.

 Administrator strony: dr Maria Giej mgiej@uni.opole.pl

Instytut Slawistyki