Studia i Szkice Slawistyczne VIIILiteratury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych, "Studia i Szkice Slawistyczne" nr VIII, red. A. Wieczorek, Opole 2007.

 

Studia_8_tytulowe.pdf

Studia_8_spis.pdf Administrator strony: dr Maria Giej mgiej@uni.opole.pl

Instytut Slawistyki